Information on Eirtakon 2007

Eirtakon


February 9-11, 2007
Dublin City University
Dublin, Ireland

Photos and Reports:
EirtakuWiki
Submit a link to your report

    Previous/Future Events:
EirtaKon 2005  November 11-13, 2005
Eirtakon 2007  February 9-11, 2007
Eirtakon 2007  November 23-25, 2007
Eirtakon 2008  November 14-16, 2008
EirtaKon 2009  November 13-15, 2009
EirtaKon 2010  October 15-17, 2010
Eirtakon 2011  November 11-13, 2011
Eirtakon 2012  November 9-11, 2012
Eirtakon 2013  November 22-24, 2013
Eirtakon 2014  November 21-23, 2014
Eirtakon 2015  November 13-15, 2015

Update Information for Eirtakon 2007