Information on Kamikazecon 2010
   

Previous/Future Events:
A Weekend with Tomino 2004  February 27-28, 2004
KamiKazeCon 2005  March 25-27, 2005
Shiokazecon 2006  April 28-30, 2006
KamiKazeCon 2009  April 10-12, 2009
Kamikazecon 2010  March 19-21, 2010
Kamikazecon 2011  July 22-24, 2011

Update Information for Kamikazecon 2010