Information on Arkansas Anime Festival 2016

Arkansas Anime Festival [visit site]


November 18-20, 2016
Holiday Inn Springdale/Fayetteville Area
Springdale, AR

Information:
Arkansas' Largest and Longest Running Anime Festival!

Advance Rates:
$30 through Nov 1, 2016

At-Door Rates:
All 3 days: $40
Fri: $25
Sat: $30
Sun: $25

Register Now

   
Arkansas Anime Festival

Previous/Future Events:
Arkansas Anime Festival 2007  November 17, 2007
2008  May 24, 2008
2008  November 8-9, 2008
2009  April 25, 2009
2009  November 20-22, 2009
2010  March 6-7, 2010
2010  November 20-21, 2010
2011  March 5-6, 2011
2011  December 2-4, 2011
2012  March 16-18, 2012
2012  November 16-18, 2012
2013  April 5-7, 2013
2014  March 14-16, 2014
2014  December 12-14, 2014
2015  May 29-31, 2015
2016  May 27-29, 2016
2016  November 18-20, 2016

Update Information for Arkansas Anime Festival 2016
Last updated: 2016-10-16