Information on Närcon Sommar 2018

Närcon Sommar [visit site]


July 26-29, 2018
Linköpings Universitet
Linköping, Sweden


Information:
Tänk dig en plats där ingen är ensam och alla är vänner.

Tänk dig en plats där du kan vara dig själv. Eller skapa dig själv.
En plats där du är accepterad precis som du är, eller vill vara.
Där människor av alla åldrar & könstillhörigheter möts.
En plats där du skapar minnen som följer med dig för alltid.
Där du alltid är välkommen, och alla blir glada av att se dig.

Tänk dig en plats där ingen är ensam och alla är vänner.

Tänk dig NärCon.

Register Now

   
Närcon Sommar

Previous/Future Events:
NärCon 2011  August 4-7, 2011
NärCon 2012  July 26-29, 2012
NärCon 2013  July 25-28, 2013
Närcon Sommar 2015  July 23-26, 2015
NärCon Vinter 2016  February 12-14, 2016
Närcon Sommar 2016  July 28-31, 2016
NärCon Vinter 2017  February 23-26, 2017
Närcon Halmstad 2017 (Cancelled)  April 13-16, 2017
Närcon Sommar 2017  July 27-30, 2017
2018  July 26-29, 2018

Update Information for Närcon Sommar 2018
Last updated: 2018-03-16