Kakkoi|con 2008 Attendees


AnimeCons.com Members at Kakkoi|con 2008

The following 3 AnimeCons.com members attended Kakkoi|con 2008: